homevoorwoordprojectenstichting Care4Ghana Mheerfinancieel overzichtsponsorenin memoriamcontact


Anbi nummer : 809.628.193 / anbi.nl
Kamer van Koophandel-nummer Limburg : 104.66.777 
Bankrekening- nummer : Rabobank : NL07 RABO 011.55.92.210 t.n.v. Stichting Development Care for Ghana
Fiscaal-nummer: 809.628.193
http://www.care4ghanamheer.org/
Care for Ghana
Geachte lezer, 
Met deze pagina willen wij onze bestuursleden herdenken die zijn overleden. Dankzij sponsoren, in het bijzonder de familieleden, Missie comité Banholt en Stichting Elisabeth Strouven, werd op aanvraag van de plaatselijke bevolking in samenspraak met het schoolbestuur een lagere school in 2012 / 2013 compleet herbouwd.
Het hoofdgebouw van Nkonya Ablorgakope D/A Primary School draagt de namen van deze twee bestuursleden : 
de heer Jef Lardinois († 4 augustus 2009) en mevrouw Maria Munnix († 10 januari 2012). 
Het bestuur
vlnr : Schoolhoofd dhr. Joseph Have, drie kleine leerlingen en juffrouw Benedicta, onze contactersoon van de school.
Op 1 maart 2017 is onze oud voorzitter Gerrit van Buchem 
(in functie van 2006 tot 2009) op 86 jarige leeftijd overleden.
Gerrit , wij bedanken je voor je betrokkenheid en inzet voor onze stichting .
Het bestuur
Op 7 augustus 2020 is onze oud externe-adviseur 
Baron D.E.L. de Loë op 89 jarige leeftijd overleden.Wij danken de Baron voor zijn nauwe betrokkenheid en waardevolle adviezen voor onze stichting .
Het bestuur
Op 10 oktober 2020 is onze oud lid Will Devue op 80 jarige leeftijd overleden . Will , wij bedanken je voor je betrokkenheid en inzet voor onze stichting .
Het bestuur