Anbi nummer : 809.628.193 / anbi.nl
Kamer van Koophandel-nummer Limburg : 104.66.777 
Bankrekening- nummer : Rabobank : NL07 RABO 011.55.92.210 t.n.v. Stichting Development Care for Ghana
Fiscaal-nummer: 809.628.193
http://www.care4ghanamheer.org/
Care for Ghana
Oprichting, doelstelling en werkgebied 

Stichting Development Care for Ghana is opgericht op 2 augustus 2000 en gevestigd in Mheer, gemeente Margraten. De stichting heeft ten doel de ondersteuning van landbouw-, onderwijs- en medische projecten alsmede andere kleinschalige bedrijvigheid in Ghana. Hieraan toegevoegd het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken met alle haar ten dienste staande wettige en tot het doel bevorderlijke middelen, onder meer door het versturen van goederen en gereedschappen voor het bewerken van de grond.
Bestuursvergadering/samenstelling in 2011
Vlnr. staand: dhr. Michel Oprey (wnd. secretaris), dhr. Jo Hermans (penningmeester), dhr. Paul Dautzenberg (voorzitter), dhr. Henk Weusten (lid), dhr. Wil Devue (lid).
Vlnr. zittend: Baron D.E.L. de Loë (extern adviseur), dhr. Isaac Soplanit (website en redactie).
Wegens ziekte afwezig: mevr. Maria Munnix (secretaris,  † Mheer 10 jan 2012)


Dankwoord
Namens onze Stichting Development Care for Ghana is het voor ons een groot genoegen een kort maar zeer intens dankwoord te richten aan personen, instellingen en organisaties, die in de loop der jaren ons charitatief werk voor de armsten der armen op vaak ongekende wijze hebben ondersteund. Uw betrokkenheid voor het werk van onze missionarissen mogen wij allen hieruit proeven.Van mensen, die zich met hart en ziel ter plaatse voor goede doelen inzetten!
Al onze dank hiervoor!
Baron D.E.L. de Loë
Extern adviseur
homevoorwoordprojectenstichting Care4Ghana Mheerfinancieel overzichtsponsorenin memoriamcontact