homevoorwoordprojectenstichting Care4Ghana Mheerfinancieel overzichtsponsorenin memoriamcontact


Anbi nummer : 809.628.193 / anbi.nl
Kamer van Koophandel-nummer Limburg : 104.66.777 
Bankrekening- nummer : Rabobank : NL07 RABO 011.55.92.210 t.n.v. Stichting Development Care for Ghana
Fiscaal-nummer: 809.628.193
http://www.care4ghanamheer.org/
Care for Ghana
Beste lezer/donateur,

Stichting Development Care for Ghana heet u van harte welkom op haar website. Het ligt in ons streven deze site up-to-date te houden hetgeen mogelijk is gemaakt door donateurschap in natura. Gezien de hoeveelheid aan film- en fotomateriaal, dat sinds de oprichting in 2000 is gemaakt, zal het enige tijd vergen om een eenvoudig en logisch zoeksysteem te realiseren, zodanig dat u een helder totaalbeeld krijgt over onze stichting. Om deze reden wordt regelmatig werkzaamheden verricht en vragen wij van u enig begrip voor eventuele ongemakken.

Wij willen u op deze wijze op de hoogte brengen van al datgene waar de stichting mee bezig is. Een soort verantwoording van wat er met uw zeer gewaardeerde giften is gebeurd en bereikt. Een van onze taken is het zoveel als mogelijk de vinger aan de pols te houden in het optimaal effectief benutten van de beschikbare middelen. 
Afweging van alternatieven in de fase van besluitvorming in de toekenning van hulpaanvragen en cultuurverschillen tussen de plaatselijke bevolking en ons, spelen daarbij een grote rol waarbij veel geduld wordt gevergd.

Nogmaals onze hartelijke dank en we hopen dat we ook in de toekomst op u mogen rekenen.

Het Bestuur​